Czeladź – kontener biura budowy

1-BB/EU/CZS/2016

W związku z rozpoczęciem przez Euroita Sp. z o. o. należącej do Grupy AMB inwestycji p.t.: Budowa osiedla w Czeladzi przy ul. Siemianowickiej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w zakresie dostawy kontenera biurowego na cele biura budowy.

Dotyczy:

 1. Miasto: Czeladź
 2. Lokalizacja Inwestycji (adres): ul. Siemianowicka
 3. Termin podpisania umowy na prace będące przedmiotem niniejszej umowy do 20 stycznia 2017
 4. Termin rozpoczęcia prac: 20 stycznia 2017

Oferta powinna:

 1. obejmować ryczałtową cenę za kompleksową dostawę i montaż kontenera wraz z wszelkim sprzętem budowlanym oraz materiałami niezbędnym do realizacji zadania;
 2. oferowany kontener powinien posiadać:
  • wymiary  conajmniej 6,0 x 2,5 m
  • conajmniej jedno okno (zabezpieczone przeciwwłamaniowo)
  • instalację elektryczną (wraz z oświetleniem)
 3. zawierać realny termin gotowości rozpoczęcia przez Państwa prac;
 4. w ofercie należy podać:
  • termin ważności oferty,
  • warunki płatności,
  • czas realizacji,
  • osobę do kontaktu z numerem telefonu,
  • inne istotne warunki.

Termin składania oferty upływa dnia: 15 stycznia 2017

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres biuro@euroita.pl

Prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną na adres biuro@euroita.pl chęci złożenia oferty.

Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę,

Niniejszym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość podjęcia przez Państwa Firmę stałej i owocnej współpracy z Inwestorem dzięki dynamicznie zwiększającej się skali naszego działania.

Co za tym idzie – oferujemy Państwu perspektywy kolejnych kontraktów w przyszłości, w zakresach będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz innych zakresach, w których Państwo się specjalizują, a które będą przedmiotem naszych przyszłych działań budowlanych na ww. i kolejnych inwestycjach realizowanych przez Inwestora.

W przypadku odmowy złożenia nam przez Państwa oferty tym razem, informujemy, iż dane Państwa Firmy wpiszemy do prowadzonej przez Spółkę Tabeli Wykonawców i istnieje możliwość, iż nawiążemy z Państwem współpracę w przyszłości. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania nam ofert współpracy na adres : biuro@euroita.pl

 

Dodaj komentarz