Czeladź dom 03 – stan surowy

3-120/EU/CZS/2016

 

W związku z rozpoczęciem przez Euroita Sp. z o. o. należącej do Grupy AMB inwestycji p.t.: Budowa osiedla w Czeladzi przy ul. Siemianowickiej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w zakresie kompleksowej realizacji prac budowlanych polegających na wykonaniu stanu surowego budynku nr 3 (zw. dalej Przedmiotem Zapytania)

Dotyczy:

 1. Miasto: Czeladź
 2. Lokalizacja Inwestycji (adres): ul. Siemianowicka
 3. Numer budynku: 03 (120)
 4. Link do dokumentacji projektowej (załącznik nr 1): https://drive.google.com/open?id=0B3oFJSLtSR0Ec1NBOVdNR1YwV1U
 5. Link do wytycznych wykonawczych (załącznik nr 2): https://drive.google.com/open?id=0B3oFJSLtSR0EZ2RNc3Z3OW9wSnM
 6. Termin podpisania umowy na prace będące przedmiotem niniejszej umowy do 20 stycznia 2017
 7. Termin rozpoczęcia prac: 20 stycznia 2017

Oferta powinna:

 1. obejmować ryczałtową cenę za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zapytania wraz z wszelkim sprzętem budowlanym oraz materiałami niezbędnym do realizacji zadania;
 2. zostać stworzona na podstawie dokumentacji projektowej (która stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania) oraz wymaganych wytycznych wykonawczych (które stanowią Załącznik nr 2 do Zapytania);
 3. zawierać realny termin gotowości rozpoczęcia przez Państwa prac;
 4. w ofercie należy podać:
 • termin ważności oferty,
 • warunki płatności,
 • czas realizacji Przedmiotu Zapytania,
 • osobę do kontaktu z numerem telefonu,
 • inne istotne warunki.

 

Termin składania oferty upływa dnia: 15 stycznia 2017

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres biuro@euroita.pl

Prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną na adres biuro@euroita.pl chęci złożenia oferty.

Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa.
 2. Wytyczne wykonawcze.

Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę,

Niniejszym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość podjęcia przez Państwa Firmę stałej i owocnej współpracy z Inwestorem dzięki dynamicznie zwiększającej się skali naszego działania.

Co za tym idzie – oferujemy Państwu perspektywy kolejnych kontraktów w przyszłości, w zakresach będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz innych zakresach, w których Państwo się specjalizują, a które będą przedmiotem naszych przyszłych działań budowlanych na ww. i kolejnych inwestycjach realizowanych przez Inwestora.

W przypadku odmowy złożenia nam przez Państwa oferty tym razem, informujemy, iż dane Państwa Firmy wpiszemy do prowadzonej przez Spółkę Tabeli Wykonawców i istnieje możliwość, iż nawiążemy z Państwem współpracę w przyszłości. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania nam ofert współpracy na adres : biuro@euroita.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz